Utdanningsløpet

Utdanningsløpet. 

I den videregående opplæringen er det ca. 180 fag som fører frem til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. Eleven starter opplæringen i den videregående skolen og avslutter som regel med en læretid ute i bedrift som lærling eller lærekandidat. Dette kalles også for fagopplæring.

Figuren viser utdanningsløpet for kontor- og administrasjonsfaget og salgsfaget med to år teori og to år i praksis. Det er fireårsmodellen for å få fagbrevet. Skiftet mellom skole og jobb gir motiverte elever. De får lønn under arbeidet og opparbeider seg nye kunnskaper og erfaringer.

Med fagbrev kan den faglærte søke seg videre til høyskolestudiene på Rena og ta bachelor i serviceledelse og markedsføring. Et tre års heltids studium. Etter avsluttet læretid har også lærlingen rett til å kunne ta allmennfaglig påbygg (1 år) for å kunne søke seg videre til andre studier.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

I løpet av læretiden vil du som lærling jobbe med de forskjellige arbeidsoppgavene som er i en butikk.

Opplæringskontoret arrangerer kurs i de mest omfattende kompetansemålene for å bidra til en bedre forståelse av salgsfaget.

​Opplæringskontoret hjelper også til med tilrettelegging og oppfølging slik at det blir en trygg ordning for både lærebedrift og lærling.
Er du elev og ønsker læreplass, eller ønsker din bedrift å ta inn en lærling, så ta kontakt med oss!

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
980 61 966